Linedance alaplépések (basic steps)

Linedance lépések
Egy tánc meghatározott számú mozdulatokból áll, amelyeket “lépések”-nek (steps) nevezünk. Minden lépésnek külön nevet adnak a tanítóik, amivel könnyebben tanulhatóvá válik a tánc. A legismertebb ezek közül a “grapevine” (vagy röviden: “vine”), ami általánosan egy három lépésből álló mozdulat adott oldalra, a negyedik lépése pedig egésszé teszi, ami eltérő lehet. Bármennyi számú lehet egy-egy “lépés” mozdulatszáma.

 

Lépéssorozatok
A táncok leírása tipikus fajtájú lépésekből (steps) áll. Ezen alap-lépésekből tevődik össze egy-egy koreográfia, ami által megkülönböztethető egy tánc lépéssora. Itt felsorolását találjátok ABC-sorrendben az alapvető linedance-lépéstípusoknak, amelyekhez rövid leírást és rövid felvételt is nézhettek a könnyebb elsajátítás érdekében.

 

Applejack: Oldalirányba haladó mozdulatsor. Megemeljük egyik lábunk sarkát, másik lábunk lábfejét, a lábfejeket befelé fordítjuk, áthelyezzük a testsúlyunkat a megemelt lábrészre, és a lábfejeket kifelé fordítjuk.

Botafogo: Jobb térdet felhúzva, félkörívet körözve kifelé hátra lépünk, ugyanezt a lépést ismételjük bal lábbal, majd újra jobbal, ezután elfordulunk negyed fordulatot balra.

Butterfly: Összetett lépéssorozat. Jobb lábbal lépünk jobbra, bal lábbal zárunk, negyed fordulat jobbra, majd bal lábbal lépünk balra, jobb lábbal zárunk. Ezután negyed fordulat jobbra hátra, jobb lábbal lépünk és ballal zárunk, majd negyed fordulat jobbra előre, bal lábbal lépünk balra, majd jobb lábbal zárunk.

Cajun Shuffle: Több lépésből álló lépéssorozat. Jobb lábbal előre sasszé (jobb-bal-jobb), majd előre bal lábbal testsúlyáthelyezés (rock step), ezután bal lábbal hátra sasszé (bal-jobb-bal), utána hátra jobb lábbal testsúlyáthelyezés (rock step).

Charleston Step: Első lábbal félkörívet formázva lendítünk magunk elé, ott érint, majd félkörívet formázva visszatesszük alaphelyzetbe. Ezután másik lábbal félkörívet formázva lendítünk magunk mögé, ott érint, majd félkörívet formázva visszatesszük alaphelyzetbe.

Coaster Step: Lábcsere. Az első lábunkkal lépünk előre vagy hátra, a másikkal mellé lépünk, majd az elsővel a kiindulási helyre lépünk vissza.

Cross Step: Keresztbe lépünk a lábunkkal és úgy haladunk ellentétes irányban.

Grapevine: Egyik lábbal valamely oldalra mozdul, a másik láb mögé lép, az első láb ugyanazon oldalra mozdul újra, a másik pedig az első mellé érint. Itt vannak variációk: az utolsó lépés lehet hitch, scuff, másik lábra testsúly-áthelyezés és így tovább. Ennek a lépéssornak szívesebben használják a rövidített nevét: “vine”.

Heel Cross: Mindkét lábbal indítható. Egyik lábunkkal keresztbe lépünk a másik elé, a másik lábunkkal oldalra lépünk, majd az első lábbal sarokkal érintünk.

Heel Dig: Mindkét lábbal léphető. Sarokkoppintás előre egyszer vagy kétszer, majd visszazárás.

Heel Grind: Mindkét lábbal léphető. A sarkunkat előre kitesszük és 1/4 fordulatot csavarunk a lábfejünkkel bentről kifelé, majd visszazárunk (módosítható, hogy záráskor 1/4 fordulatot teszünk a testünkkel).

Heel Strut: Előre haladó lépés úgy, hogy az egyik lábunk sarkát érintjük magunk előtt, majd a lábfejünket lecsapjuk helyben.

Heel Switches: Sarokérintések. Jobb és bal sarkak érintése magunk előtt. Lehetséges a sarkak dupla érintése is.

Heel Taps: Sarok koppintás egy helyben, mindkét lábbal léphető.

Heels & Toes: Sarokérintés elől, csizmaorr érintés hátul. Mindkét lábbal léphető.

Hitch: Térdemelés. Ilyenkor lépésnél felemeljük térdünket.

Hook: Sarokemelés keresztben a másik láb előtt. Egyik lábunkat a másik előtt emeljük, a sarok az álló láb szárával egy magasságban.

Jazz Box: Négy lépésből álló sorozat, mellyel a padlón háromszög-motívumot rajzolunk a lépéseinkkel.

Kick: Rúgás.

Kick Ball Change: Rúg és lép kétszer. Az első lábunkkal előre rúgunk egyet, majd letesszük a másik mellett, ezután másik lábunkkal lépünk helyben, ezt követően az első lábunkkal is lépünk egyet helyben. Ezt a lépéssorozatot bal és jobb lábbal egyaránt elvégezhetjük.

Kick Ball Step: Rúg, helyben lép, majd másik lábbal előre lép. Az első lábunkkal előre rúgunk egyet, majd letesszük a másik mellett, ezután a másik lábunkkal lépünk előre. Ezt a lépéssorozatot bal és jobb lábbal egyaránt elvégezhetjük.

Lock Step: Hármas lépés hátra vagy előre, kezdve bármelyik lábbal. A második láb az első előtt vagy utána zár, úgy, hogy az első utána újra mozdul a kezdő irányba.

Lunge: Mindkét oldalra léphető. Terpeszt képzünk az egyik lábbal oldalra lépve, behajlított térddel, a másik lábunkat hozzá közelítjük egyenesen tartva, közelítéskor kiegyenesedünk.

Mambo Step: Három lépésből álló oldalirányú haladás. Jobb lábba lépünk jobbra, bal lábbal jobb mellé zárunk, majd jobb lábbal jobbra lépve testsúlyáthelyezés. Ugyanez ismételhető bal oldalra is.

Military Turn: Egyik lábunkkal saroklendítéssel elfordulunk 1/4 fordulatot, majd letesszük a lábunkat a másik mellé, ezután a másik lábunkkal mellé zárunk. Mindkét oldalra léphető.

Monterey: Egyik lábunkkal érintünk oldalra, majd elfordulunk 1/4 fordulatot abba az irányba, ugyanazzal a lábunkkal mellé zárunk, majd a másik lábunkkal oldalt érintünk és visszazárunk.

Monterey Turn: Nyolc lépésből fordulunk egy egészet. Jobb lábat érintjük jobb oldalt, majd továbbra is a jobb lábat emelve, bal lábon állva jobbra hátra fordulunk fél fordulatot. Ezután bal lábat érintjük bal oldalt, majd visszatesszük jobb láb mellé. Ezt megismételjük még egyszer.

Paddle: Mindkét oldalra léphető. Egyik lábfejünket érintjük oldalra, majd arra támaszkodva fordulunk 1/8-ot, ezt ismételjük (így jön ki két mozdulatból az 1/4 fordulat).

Pivot Turn: Lépéssel fordulat. Egyik lábunkkal kilépünk előre, amelyikkel lépünk, ellentétesen fordulunk általában 1/2 vagy 3/4 fordulatot. Ez alapján a fordulás lehet balra vagy jobbra.

Rock Step: Testsúly-áthelyezést jelent. Az egyik lábbal ellépünk valamelyik irányba, majd arra helyezzük a testsúlyunkat, majd pedig testsúlyunkat vissza a második lábra.

Rocking Chair: Testsúlyáthelyezés először előre, majd hátra. Mindkét lábbal léphető.

Rolling Vine: A “grapevine” teljes fordulattal módosított változata. Jobbra: jobb lábbal kilép jobbra, közben jobbra kezd fordulni, majd további bal és jobb láb lépésekkel teljes fordulatot tesz, majd bal lábbal jobb mellett zár. Balra: bal lábbal kilép balra, közben balra kezd fordulni, majd további jobb és bal láb lépésekkel teljes fordulatot tesz, majd jobb lábbal bal mellett zár.

Rumba Box: Nyolc lépésből álló, négyzetet formáló lépéssorozat. Bármelyik irányba (jobb-bal, előre-hátra) járható, itt a jobb és előre irányt vázoljuk. Jobb lábbal kilép előre, bal lábbal mellette zárva érint, majd bal lábbal lép balra. Jobb láb követi, bal mellett zár. Ezt követően bal lábbal lép hátra, jobb lábbal érint mellette, majd jobb lábbal jobbra lép, végül bal lábbal jobb láb mellett zár.

Sailor Step: Három lépésből álló lépéssorozat, mindkét lábbal indítható. Egyik lábat a másik mögé diagonálban áthelyezzük, majd másik lábbal oldalra lépünk, az első lábat pedig a másik lábbal egy vonalba helyezzük.

Scissors: Egyik lábunkkal lépünk oldalra, a másikkal mellé zárunk, majd az első lábunkkal a másik elé lépünk keresztben.

Scuff: Láblendítés. Ilyenkor az egyik lábunkat megemeljük és lendítjük hátulról előre.

Shuffle: A “triple step” lépése valamely oldara, kezdve akármelyik lábbal. A különlegessége, hogy ezt úgy lépjük meg, mint a cha-cha-cha ritmusát – kisebb eltérés van az időzítésben a lépések között, amivel megkülönböztető látványt nyújt. A lépéseket lelépik 1-2, majd 3-4 lépésre, a zene üteme pedig 1/2-3/4-részre bontható, majd a második ütem pedig egy teljes marad.

Spiral Turn: Egyik lábat lendítve a másik előtt teljes fordulatot teszünk, útközben egyszer érintve a talajt, majd visszazárunk a lendített lábbal.

Stamp: Egyik lábbal először helyben dobbantunk, majd ugyanazzal előre rúgunk, ezután ugyanezzel a lábbal hátrafelé lépünk egyet. Hátra haladó mozgás, mindkét lábbal léphető.

Stomp: Dobbantás. Ilyenkor egyik lábunkkal dobbantunk a másik mellett.

Sugarfoot: Négy ütemű lépés, mindkét lábbal indítható. Egyik lábfejünket előre érintjük, majd visszazárunk, másik lábunk sarkát szintén előre érintjük, majd visszazárunk.

Swivel: Sarokfordítások. Két ütemű lépés, lehetséges balra és jobbra. Zárt lábakkal a sarkakat együttesen felemeljük, majd együtt fordítva csak a sarkakat letesszük balra vagy jobbra, ezután visszafordítjuk eredeti helyzetébe – könnyítés a csípők egyirányú mozdítása.

Swivet: Lábfejfordítások. Két ütemű lépés, lehetséges balra és jobbra. Egyik lábunk sarkát, másik lábunk lábfejét megemeljük, majd ellentétes oldalra fordítjuk a levegőben lévő sarkat és lábfejet egyszerre. Az elfordítás után visszafordítjuk a lábfejeinket alapállásba.

Toe Strut: Haladó lépések, lehet előre és hátra is végezni. Egyik lábfejünket érintjük (előre vagy hátra), majd sarkunkat letesszük helyben, ezzel a mozdulattal lépünk.

Touch: Érintés. Bal és jobb lábbal egyaránt lehetséges. Csizmaorral a másik láb mellett helyben érint, majd visszalép alapállásba.

Triple Step: Ez egy három lépésből álló sorozat, amit csak két (zenei) ütemre lépünk. Ezzel haladhatunk előre, hátra, jobbra vagy balra, de maradhatunk vele egyhelyben is.

Twist: Lábfejek és sarkak egyidejű elmozdítása jobbra vagy balra. Mindkét lábfejet egyszerre megemelve elfordítjuk valamelyik oldalra, majd testsúlyunkat a lábfejekre áttéve megemeljük a sarkakat és áthelyezzük ugyanazon oldalirányban. Bal- és jobboldalra egyaránt lehet ezzel a mozdulatsorral haladni.

V Step: Ollónyitás. Négy lépésből álló sorozat, irányban előre történik. Az első láb sarkát átlósan előre kitesszük, arra helyezve testsúlyunkat, vele egy vonalban a másik láb sarkát is kitesszük. Lendületből az eredeti pozícióba lépünk vissza (hátra) az első lábbal, majd zárunk a másik lábbal is.

Vaudeville: Hat ütemű lépés, mindkét lábbal indítható. Egyik lábunkkal oldalra lépünk, másik lábfejünket az első mellett érintjük, majd azonnal visszalépünk vele eredeti helyzetbe, és az első lábunk lábfejét érintjük a másik mellett, majd újra visszalépünk és érintünk a másik lábbal.

Walk: Lépések, kettő vagy négy ütemre; irányban lehetséges előre, hátra, balra és jobbra egyaránt.

Waltz: Keringő alaplépés – jobb lábbal jobbra lép, bal lábbal mellé zár, bal lábbal balra lép, majd jobbal bal láb mellé zár.

Weave: Lehet balra és jobbra is. Ez egy “grapevine” egy keresztlépéssel elől vagy hátul. Ezzel a padlón egy kisebb cikk-cakk motívumot járunk be.

 

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..